Kuulutus

Alla näet kuulutusasiakirjan ja sen liiteasiakirjat. Avaa asiakirjatiedosto klikkaamalla sen otsikkoa.

Kuulutuksen liitteet
Eläinsuojien ilmoituslomake: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite 6045a eläinsuojataulukot: Eläinsuojien ilmoituslomake: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite 6045b vähimmäisetäisyyksistä poikkeaminen: Eläinsuojien ilmoituslomake: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite etäisyyskuva: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite lietesäiliö: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite maakuntakaava: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite pihatto pohja ja leikkaukset: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite yleiskuvaus: Eläinsuojien ilmoituslomake: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite asemapiirros: Eläinsuojien ilmoituslomake: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite pohjapiirros ja leikkaus: Eläinsuojien ilmoituslomake: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite pohjapiirros pihatto: Eläinsuojien ilmoituslomake: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
Liite sijaintikartta: Eläinsuojien ilmoituslomake: Ympäristölupa: Huovilan tila, Erkki ja Kaisa Karema, Huovilantie 20 B, 020-446-1-15, 2022-277-YLH
« Palaa edelliselle sivulle